(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, December 12, 2014

ဒုိင္ယာရီေရးသားျပီးလူမ်ားဖတ္လုိမရေအာင္password ေပးျပီးေလာ့ခ်ထားႏုိင္တဲ ့Application

Private DIARY apk

ဒီေန ့ေတာ့ ဦးေလးျကီး  တင္ေပးမွာကေတာာ့
မိတ္ေဆြတုိ ့အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္တဲ ့apkေလးပါ
ဘာလုိလဲဆုိေတာ့ ကုိယ္တုိင္း ဒုိင္ယာရီေရးသားျပီး
မွတ္သားေလ့ရွိတဲ ့မိတ္ေဆြမ်ား ကုိယ္ေရးထားတဲ ့
အေျကာင္းအရာမ်ားကုိ တျခားလူမ်ားမျမင္ေအာင္
၀ွတ္ထားခ်င္ေပးမယ့္ ဒါေပမယ့္   Securityမျမင့္ေတာ့
တုိင္းပတ္တာေပါ့ဗ်ာ အခုapkေလးကေတာ့
လုံး၀   Securityပုိင္းပုိင္းႏုိင္ႏုိင္ထမ္းေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္
 


ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး (ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)
  
facebook pageသုိ ့like ႏွိပ္ေပးပါအုံး(ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)

        Private DIARY v7.4 Apk
 
  ဦးအာကာ(acme mobile)

No comments: