(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 1, 2014

အသံုး၀င္တဲ့ Root Explorer v3.3.2 Apk (2.12.2014 ထြက္)

Root Explorer (File Manager) apk
အသံုး၀င္တဲ့ Root Explorer  ဗားရွင္း အသစ္ေလးပါမနက္မွထြက္လာလို႔ Root Explorer အသံုးျပဳ ေနသူေတြ
အတြက္ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ေအာက္မွာပံုႏွင့္ျပဳလုပ္ပံုေတြပါပါတယ္(ပုသိမ္အိုင္တီ)

 Root Explorer v3.3.2 Apk | 408 KB | Resumable Links | Requires Android:1.6 and up |
Root Explorer is the ultimate file manager for root users. Access the whole of android’s file system (including the elusive data folder!).
Root Explorer
What’s in this version :
  • A few more quick fixes
  • Hotfix for new Lollipop SD write code
  • Allow write to external SD without root in Android 5.0 Lollipop
  • Display SE Linux context in file/folder properties (Android 4.3+)
  • Change SE context menu option (Android 4.3+)


App Review:

Features include SQLite database viewer, Text Editor, create and extract zip or tar/gzip files, extract rar archives, multi-select, execute scripts, search, remount, permissions, bookmarks, send files (via email, bluetooth etc), image thumbnails, APK binary XML viewer, change file owner/group, create symbolic link, “Open With” facility, MD5.
We will always try to help with any problem you may have with the app. If we can’t help then you can have a refund, no questions asked.
Although 11,000+ five star ratings will tell you that most people are very satisfied customers. Make sure you read as many comments as possible to get a good idea of what most people think of the app.
We still respect the old 24 hour refund policy. So if you’re not happy with the app just email us within 24 hours and you can have a refund. We’ll need to know the order number, which you can find on the emails sent to you by Google when you downloaded.
Why compromise? Get the original and the best!


                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: