(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, December 4, 2014

ဖုန္းထဲက Rum ေလးေနတာေတြရွင္းေပးမဲ့--Smart Booster Pro v3.98 Apk

Smart RAM Booster Pro apk
ဖုန္းထဲက Rum ေလးေနတာေတြရွင္းေပးမဲ့--Smart Booster Pro ဗားရွင္းအသစ္ေလးပါ ဂိမ္းေဆာ့
လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဖုန္းေတြေလးလာရင္ဒီေကာင္ေလးကိုသံုးလိုက္ပါအဆင္ေျပသြားမွာပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Smart Booster Pro v3.98 Apk | 1.12 MB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up |
The most beautiful part of this app is a small, configurable widget that places on top of any app and one-click to RAM boost.
Smart Booster Pro
What’s in this version :
  • [Updated] new languages: Finnish, Ukrainian, Czech, Slovakia
  • [Fixed] minor bugs

App Review:
Recommended by AddictiveTips.
Hotest Apps by AppBrain.
Most of Android devices bundle with limited memory. Android task manager will selectively kill low priority tasks in order to reserve memory to higher priority task. That’s not always run at an appropriate time, causing low responsive apps, lagging, especially when you launch a new app after heavily browsing web pages. It causes a worse experience.
How RAM Booster works
RAM Booster is designed to overcome these issues by selectively kill less important apps that are running in the background but consumes considerable device’s memory.
RAM Booster comes with auto-boost in 4 levels: aggressive, strong, medium, gentle.
☆ Aggressive: kill most of low priority apps
☆ Strong: Kill apps that is low priority as well as consume lightly below an “average”
☆ Medium: kill apps that consumes memory above an “average”
☆ Gentle: kill only apps that uses considerable memory
“Average” is evaluated real-time based on running apps and change over time.
How to work RAM Booster
There are 5 ways to boost
☆ Auto-boost: boost automatically under RAM available & timing conditions
☆ Overlay widget – Enable RAM Booster overlay widget (on by default), adjust widget’s position, and tap on widget to boost anytime you want
☆ Home screen widget – one tap to boost (long-press your home screen>Widget to add RAM Booster widget)
☆ Notification bar – one tap to boost (toggle notification bar visibility in app’s setting)
☆ Boost Now – tap this button from app’s main screen
Tool:
☆ 1-click cache cleaner
There are plenty options from app’s settings to twist boosting process:
☆ Boost level: select a boost level
☆ Nice themes at your choice
☆ Whitelist apps: apps will not be killed when boosting
☆ Boost automatically: auto-boost, come with minimal RAM threshold and Boost interval
☆ Report style- define how to show reports
☆ Feedback- a haptic feedback when touch on boost widget
☆ Overlay widget position/size – Change overlay widget position/size
☆ Overlay widget transparency- Change transparent/opaque level
☆ OnClick/OnLongClick options for overlay widget                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: