(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 1, 2014

မတူတဲ့ဒီဇိုင္းေလးေတြနဲ႔ လန္းတဲ့ Stock UI – Icon Pack v44.0 Apk

Stock UI Icon Theme Apex Nova apk
မတူတဲ့ဒီဇိုင္းေလးေတြနဲ႔ လန္းတဲ့ Stock UI – Icon Pack v44.0 ေလးပါ အျမင္တမ် ဳ ိးေလးနဲ႔ လန္းေန
မွာမို႔ေဘာ္ေဘာ္ေတြအႀကိဳက္ေတြမယ့္ဒီဇိုင္းေလးပါေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Stock UI – Icon Pack v44.0 Apk | 34 MB | Resumable Links | Requires Android:2.3.3 and Up
Keep your launcher cool and updated!
Stock UI – Icon Pack
What’s New
 • -Updated some icons with a material look
 • -New Icons from your requests
 • -Folder icons to be chosen in manual picker
 • -Extended activity fixes for icons that weren’t correctly applied
 • -Please, rate on play store in order to help my work and make these continuous updates possible
 • -Thanks for choosing my themes!

App Review:
★Features★:
 • 1200+ HD icons (144×144) (Growing with REGULAR UPDATES)
 • Icon Mask for other icons
 • 30 Fantastic HD Wallpapers included and 1000+ at the link
 • for Apex Only: Sense 5 font
 • for Nova: 16 Dock Styles that you can select in settings
 • Unicon (Icon Themer) Support – You Can Set Icons with ALL Launchers!
 • Included in icon picker 18 Drawer icons to apply manually
Installation:
 • Simple! First of all, be sure you’ve installed one compatible launcher, then open the app and click on Apply Theme, select your launcher and complete the action… Et voilà… New life to your style!
 • Recommended Settings: icon size-> 110% , no margins or small & Dock Icons Size – Small
Note:
 • Works ONLY with following Launchers: Nova, Apex, Holo, Adw, ActionPRO,GO Launcher
 • For other launchers except Apex, to have folder icons working you have to set it manually in launcher’s settings … you’ll find it as first icon when browsing the icons of pack

Stock UI Icon Theme Apex Nova - screenshot thumbnail
Stock UI - Icon Pack - screenshot thumbnailStock UI - Icon Pack - screenshot thumbnailStock UI - Icon Pack - screenshot thumbnail

                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: