(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, January 13, 2015

Android application မ်ား အခမဲ့ ရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ IT & Mobile နည္းပညာမ်ား ေလ့လာႏုိင္ေသာ websites link မ်ားအားလုံးပဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာူ....
က်ေနာ္ ဒီတစ္ခါ Android application မ်ား
 အခမဲ့ ရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ IT & Mobile  
နည္းပညာမ်ား ေလ့လာႏုိင္ေသာ
websites တစ္ခ်ဳိ႕ကို ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။


ခိုးၿပီးသားဂိမ္းမ်ား ရယူႏုိင္သည္       
              Here

အသံုး၀င္ app မ်ားစြာ ရယူႏုိင္သည္ 
              Here

အသစ္ထြက္ app & games မ်ား ရယူႏုိင္သည္ 
              Here

ခိုးၿပီးသားဂိမ္းမ်ား ရယူႏုိင္သည္
              Here

apps & games မ်ား ရယူႏိုင္သည္
              Here

free app & games မ်ား ရယူႏုိင္သည္
              Here

အသစ္ထြက္ app & games မ်ား ရယူႏုိင္သည္
              Here

အသစ္ထြက္ app & games မ်ား ရယူႏုိင္သည္
              Here

apps & games မ်ား ရယူႏုိင္သည္
              Here

အသစ္ထြက္ဂိမ္းမ်ား ေန႕စဥ္တင္ေပးသည္
              Here

Android သတင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္သည္
              Here

Android သတင္း ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေလ့လာႏိုင္သည္
              Here

Android latest သတင္းမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေလ့လာႏုိင္သည္
              Here

apps , games ႏွင့္ သတင္းမ်ား ရယူႏိုင္သည္
              Here

 ျမန္မာ app မ်ား ရယူႏိုင္သည္
              Here

apps & games မ်ား ရယူႏုိင္သည္
              Here

Page ကိုလဲ ေၾကျငာမယ္ .. App ေတြ ရယူႏိုင္သည္
              Here

ေအာက္ပါလင့္မ်ားမွလည္း 
Mobile သတင္း ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေလ့လာႏုိင္သည္
     

Credit
》》》 ေပ်ာ္ရြင္စရာ Android ကမၻာအဆင္ေျပပါေစ…….
Min Oke Kar (နည္းပညာမွတ္စု)
www.okkitstore.blogspot.com


No comments: