(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, January 23, 2015

G-mail ေတြအေၾကာင္း နည္းနည္းေလ့လာရေအာင္...ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ IT ေခတ္ႀကီး ထဲမွာလူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားတုိင္းမွာ ၾကားေနရတဲ့  Gmail ဆိုတာဘာလဲ...

ဂ်ီေမး ဆိုတာဘာလဲ
ဂ်ီေမး(gmail) ဆိုတာ google ကေန ၀န္ေဆာင္မွဳေပးထားတဲ. စာပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ီေမးကို ေအပရယ္လ ၁ရက္ေန. ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဖိတ္ႀကားျခင္း(invitation) တစ္ခု အတြက္သာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ.ျပီး၂၀၀၇ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလ မွာ အမ်ားျပည္သူ အေထြေထြသံုး ဖို.ျဖစ္လာခဲ.ပါတယ္။၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ တစ္လကို ဂ်ီေမးကို သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၉၃.၃ သန္း ရွိတယ္လို.ဆိုပါတယ္။သိမ္းဆည္းထားႏိူင္မွဳ ဂ်ီေမး လက္ရွိ သိမ္းဆည္းထားႏိူင္မွဳ (7GB) ကို၀န္ေဆာင္မွဳအေနနဲ. အလကား ေပးထားပါတယ္။အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ.သိမ္းဆည္းမွဳ  ထပ္မံတိုးျမင္.ရန္ ဌားရမ္းခ အေနနဲ. (20GB) တစ္ႏွစ္စာအတြက္ အေမရိကန္ ၅ ေဒၚလာ ၊16 TBတစ္ႏွစ္စာ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၉၆ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေအပရယ္လ ၁ ရက္ေန႕ ဂ်ီေမးႏွစ္ပတ္လည္ေန႕မွာ ဂ်ီေမးရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မန္ေနဂ်ာ Georges Harik က (1GB)ထပ္မံတုိးျမွင္.ေပးရန္ ေႀကျငာခဲ.ျပီးဂ်ီေမးကေန အသံုးျပဳ သူ မ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းထားႏိူ္င္မွဳမ်ား ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္ လို. ေျပာႀကားသြားခဲ.ပါတယ္။
 
ဂ်ီေမး၏ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
gmail labs ကိုအသံုးျပဳျပီးေတာ.ဂ်ီေမး၏ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ၅ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွာ စတင္ခဲ.ျပီး အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ႔ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို မွတ္သားျခင္း ၊ကီးဘုတ္ shortcut မ်ားအသံုးျပဳႏိူင္ျခင္း ႏွင္. ဂိမ္းကစား ႏိူင္ျခင္းမ်ား ကိုျပဳလုပ္ႏိူင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ. gmail labs ကိုဖြင္.ထားႏိူင္သလို ပိတ္ထားလို.လည္းရပါတယ္။
၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာမွာ sms message ေတြကို ထပ္ေပးခဲ.ျပီး ၂၈ ရက္ေန. ၂၀၀၉ မွာ offline ျဖစ္ေသာ္လည္း စာမ်ားလက္ခံႏီူင္ျခင္းကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ.ပါတယ္။

Min Oke Kar (နည္းပညာမွတ္စု)
   www.minokekar.com

No comments: