(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, January 23, 2015

notepad ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာIP address ၾကည့္နည္း
Notepad နဲ ့ေပါ့ ကိုယ္စက္ရဲ ့ IP address ကိုၾကည္လိုရတဲ့ ကုဒၤေလးပါ။
Notepad ကို ဖြင့္လိုက္ပါျပီးရင္

@echo.
@echo IP For Technology Pass Computer.
@echo By:kolin

@ipconfig/all | find "IP Address"
@ipconfig/all | find "Subnet Mask"
@ipconfig/all | find "Default Gateway"
@ipconfig/all | find "Host Name"
@ipconfig/all | find "DNS Suffix Search List"
@ipconfig/all | find "Physical Address"
@ipconfig/all | find "DHCP Enabled"
@ipconfig/all | find "DHCP Server"
@ping 127.0.0.1
@echo.
@pause

save ကိုေတာ့ name.bat နဲ ့ save ေပးရပါမယ္ ။
သိမ္းမဲ့ေနရာေလးလည္းမွတ္ထားဦးေနာ္..
အားလံုးပဲအဆင္ေျပပါေစခင္ဗ်ာ..
Min Oke Kar (နည္းပညာမွတ္စု)
    www.minokekar.com

No comments: