(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, January 3, 2015

recovery flash .bat ဖုိင္ေရးသားနည္း




recovery flash .bat ဖုိင္ေရးသားနည္း။
  (ပုံစံ)

@echo off
Color 5A
@echo =========================================
@echo =                                                       =
@echo =       fastboot mode recovery install                  =
@echo =                                                       =
@echo =========================================

pause
fastboot-windows.exe flash recovery recovery.img

pause

                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ရွင္းလင္းခ်က္။

@echo off
Color 5A
@echo ===============================
@echo =                                                       =
@echo =       fastboot mode recovery install                  =
@echo =                                                       =
@echo ===============================

ဒါေတြကေတာ့ ေရးေနၾကအတုိင္းပါ။
drag apk install ပုိ႕မွာ ရွင္းခဲ့ျပီးပါျပီ။ 
အတူတူပါဘဲ။စာဘဲကြာသြားတာပါ။

အေရးၾကီးတဲ့ အပုိင္းက fastboot-windows.exe 
flash recovery recovery.img ပါ။

(၁) fastboot-windows.exe ဆုိတာက
     ဒီ .bat ဖုိင္ေလးနဲ႕ အတူတူ တစ္ဖုိဒါထဲမွာ ထားျပီး
     run ဘုိ႕ေပးထားတဲ့ command ပါ။
     တစ္ဖုိဒါထဲမွာ ရွိရမယ္ဖုိင္ေတြကုိ ေဒါင္းလုပ္ထဲမွာ
     ပုံစံအေနနဲ႕ေရာ တင္ေပးထားပါတယ္။
(၂) flash ဆုိတာက ေရးမယ္လုိ႕ ေပးထားတဲ့ 
     command ပါ။
(၃) recovery ဆုိတာကေတာ့ အေပၚက
     flash ေရးမယ္ဆုိတာ recovery ကုိ ေရးမယ္လုိ႕
     ေပးထားတဲ့ command ပါ။
(၄) recovery.img ဆုိတာက အေပၚက
     recovery ေရးမယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ  ဒီဖုိဒါထဲမွာ
     recovery ထည့္ထားတဲ့ recovery.img ကုိ
     ေရးမယ္လုိ႕ ေျပာတာပါ။
     (recovery.img ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ 
      ကုိယ္ေရးထားတဲ့ name နဲ႕ဘဲ အလုပ္လုပ္ပါမယ္။
     ေရးမည့္ recovery ကုိလဲ ဖုိင္အားလုံးနဲ႕
     အတူ ဖုိဒါထဲမွာ ရွိေနရပါမယ္)
၅) ေရးမည္ဆုိလွ်င္..ဖုန္းကုိ fastboot Mode နဲ႕ ခ်ိတ္ျပီး
   .bat ဖုိင္ေလးကုိ run လုိက္ပါ။ .bat ဖုိင္ပြင့္လာမည္...
    key တစ္ခုခု နိပ္လုိက္ပါ...
    ေအာက္က ပုံေလးအတုိင္း အလုပ္လုပ္ျပီး

Capture.PNG



press any key to continue ဆုိျပီး key ျပန္ေတာင္းပါမယ္..
.ၾကိဳက္ရာ key နိပ္လုိက္ပါ။
cmd ပိတ္သြားပါလိမ့္မည္။ recovery လဲ သြင္းျပီးပါျပီ....

ေဒါင္းပါခင္မ်ား...
(ထည့္ေပးလုက္တဲ့ recovery က Huawei C8600 ရဲ႕ recovery ပါ။)

  




အဆင္ေျပပါေစ…….

Min Oke Kar (နည္းပညာမွတ္စု)
www.okkitstore.blogspot.com


No comments: