(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, January 14, 2015

Root လုပ္နည္း pdf for apk ေလးပါဗ်ာ

1. Android ဆိုတာဘာလဲ
2. Root ဆိုတာဘာလဲ
1. Samsung ဖုန္း Root ျပဴလုပ္ျခင္း
2. Huawei  ဖုန္း Root ျပဴလုပ္ျခင္း
3. HTC ဖုန္း Root ျပဴလုပ္ျခင္း
4. Sony  ဖုန္း Root ျပဴလုပ္ျခင္း
5. LG ဖုန္း Root ျပဴလုပ္ျခင္း
3. CWM Recovery ဆိုတာဘာလဲ
1. Samsung  ဖုန္း CWM Recovery ျပဴလုပ္ျခင္း
2. Huawei  ဖုန္း CWM Recovery ျပဴလုပ္ျခင္း
3. HTC  ဖုန္း CWM Recovery ျပဴလုပ္ျခင္း
4. Sony  ဖုန္း CWM Recovery ျပဴလုပ္ျခင္း
5. LG  ဖုန္း CWM Recovery ျပဴလုပ္ျခင္း
4. Custom ROM ဆိုတာဘာလဲ
1. Samsung ဖုန္း Custom ROM တင္ျခင္း
2. Huawei  ဖုန္း Custom ROM တင္ျခင္း
3. HTC  ဖုန္း Custom ROM တင္ျခင္း
4. Sony  ဖုန္း Custom ROM တင္ျခင္း
5. LG ဖုန္း Custom ROM တင္ျခင္း
မသိေသးတဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ပါ...........

download
download 1


Download : (26.0) MB
Solidfiles
Zippyshare
  အဆင္ေျပပါေစ…….
Min Oke Kar (နည္းပညာမွတ္စု)
www.okkitstore.blogspot.com


No comments: