(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, February 11, 2015

Emergency (အေရးေပၚေခၚဆိုရန္) အတြက္ ေတာင္ဒဂံုသူ၊သားမ်ား အားလံုး ကိုစားျပဳ Application


ထို Android Application ေလးသည္  ေတာင္ဒဂံုသူ၊သားမ်ား အားလံုး ကို တစ္ဖက္တ လွမ္းမွ ကူညီမႈ႕တစ္ခုျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ 

SDG Call  Application   ကို  Taurus Mobile Service & Training Center မွ ကိုျမတ္ကို မွ စုစည္း ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Application ထဲတြင္ ေအာက္ပါ  လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းနာပတ္မ်ား ပါ၀င္ မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


(၁) အေရးေပၚေသြး လွဴ ဒါန္း သည့္အဖြဲ႕
(၂) အေရးေပၚ မီးသတ္

(၃) အေရးေပၚ ေဆးရံု/ေဆးခန္း (သို႕) 24 နာရီ ေဆးခန္း

     စသည့္ အေရးေပၚ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဖုန္းနာပတ္ မ်ား ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ျပီး 

     ဒဂံုျမိဳ႕ သစ္ေတာင္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ
(၁)  ေဆးခန္း မ်ား  
(၂)  ဖုန္း ဆိုင္မ်ား 
(၃) လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား 
(၄)  အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား 
(၅)  က်ဴရွင္မ်ား ၊ ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ား 
(၆)  ေရႊဆိုင္မ်ား 
(၇)  ကြန္ပ်ဴတာ မိတၱဴ ဆိုင္မ်ား 
(၈)  မဂၤလာခန္းမမ်ား 
(၉)  ဆံပင္မိတ္ကပ္ အလွျပဳျပင္သည့္ဆိုင္မ်ား 
(၁၀) ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးေရးမ်ား 
(၁၁) စားေသာက္ဆိုင္မ်ား 
(၁၂) ကား၊ ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား 
(၁၃) အေထြေထြ အေရာင္းဆိုင္မ်ား  ပါမက်န္ ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ 

စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား (အခမဲ့ ) ထည့္သြင္း ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေၾကညာ အျဖစ္ထည့္သြင္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။ 

ေဆာ့၀ဲလ္္ အား ရယူရန္ >>>  DownloadFacebook Link
Facebook (South Dagon Group)  

 ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ 
09254201504 
09250366080 
09261739462


           Taurus 
Mobile Service & Training

No comments: