(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, March 31, 2015

Bandwidth ကို သက္သာေစမည့္ Chrome extension အသစ္တစ္ခုကို Google ျဖန္႔ခ်ိ


Google သည္ သုံးစြဲသူ၏ ဝက္ဘ္ data usage ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ Chrome browser extension သစ္ကို ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ extension ၏အမည္မွာ Data Saver ျဖစ္ၿပီး brow-ser တြင္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာရွိ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုခ်ဳံ႕ထားသည့္ proxy ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ ၎ extension ကိုအသုံးျပဳရန္ Chrome 41 ႏွင့္အထက္ အသုံးျပဳထားရန္ လိုအပ္ၿပီး install ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အဆင္သင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Data Saver ကို Android ႏွင့္ iOS ရွိ Chrome မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး settings အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ကာ Data Saver ကို enable ျပဳလုပ္၍ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Google သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ browser မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ခ်ဳံ႕ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ Google မွျဖန္႔ခ်ိလုိက္ေသာ Data Saver beta ဗားရွင္းသည္ အနာဂတ္ Chrome ဗားရွင္းမ်ားတြင္ တစ္ပါတည္း ပါဝင္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
Ref: TheNextWeb internetjourna


အဆင္ေျပရင္ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ခဲ့ပါ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အဆင္ေျပပါေစ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

No comments: