(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, March 30, 2015

Pattern Lock က်ေနတဲ့ Sony Xperia ဖုန္းေတကို ဘာ tools မွ မသံုးဘဲ Factory reset ၿပန္ခ်နည္း


Pattern Lock က်ေနတဲ့ Sony Xperia ဖုန္းေတကို ဘာ tools မွ မသံုးဘဲ Factory reset ၿပန္ခ်ၾကည့္ရေအာင္ ဒီနည္းက service သမားေတာေတာမ်ားသိၾကမွပါ မသိေသတဲ့ user ေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္တာပါ
အရင္ဆံု ပံုထဲကလို Lock က်ေနတဲ့ မ်က္နွာၿပင္ေအာက္က Emerency Call ကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ
ၿပီရင္ *#*#7378423#*#* ကိုရိုက္နွိပ္ေပးလိုက္ပါ
ၿပီရင္ Customization Settings ကိုေရြးေပးလိုက္ပါ
ၿပီရင္ Reset customization and reboot ကိုေရြးေပးလိုက္ပါ ဖုန္းက Reboot က်ၿပီ ၿပန္တက္လာရင္
ပံုမွန္အတိုင္ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳလို့ရေနပါၿပီ
Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)
နည္းပညာ

No comments: