(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, May 2, 2015

ေနာက္ထြက္ဖုန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖုန္းထဲမွာတင္ root ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ top 5 root apk မ်ား

Vroot/Iroot : ဒီ root ကေတာ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသံုးမ်ားေနတဲ့ root apk ပါ ဖုန္းေတ္ာေတာ္မ်ားမ်ားေပါက္ပါတယ္


==================================================
Kingroot : ကေတာ့ MTK Kitkat 4.4.2 ေတြအတြက္အရမ္းမုိက္တဲ့ root apk ပါ root လုပ္ေနခ်ိန္မွာ 
အင္တာနက္ဖြင့္ထားဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္ ==================================================
Baidu RootAndroid 2.2-4.4 ထိ root ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္ Kingroot လိုပဲ အင္တာနက္ Connection လိုအပ္ပါတယ္=======================================
Framaroot : လဲေကာင္းပါတယ္ Oneclick Support devices ေတြကိုေတာ့ ဒီမွာ ႏွိပ္ၿပီးၾကည့္ပါ================================================
360 root : ဖုန္းမ်ိဳးစားေပါင္း တေထာင္ ေက်ာ္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္ ၂ေသာင္းေက်ာ္ကို root လုပ္ႏိုင္ပါတယ္ 
အေသးစိတ္ကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ


No comments: