(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, June 2, 2015

Android ဖုန္းေတြအတြက္ဗားရွင္းအလိုက္ Font Changer မ်ား

Clash Of Clan Myanmar Font (Coc ျမန္မာစာ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္)

fepfz(v2.1) (Jelly Bean ဖုန္းမ်ား စာေရွ႔ေနာက္လြဲေနသူမ်ား Patch လုပ္ႏိုင္သည္)

Zawgyi Fontchanger (2.3.6 မွ 4.1.2 ဖုန္းမ်ားအထိအဆင္ေျပသည္)

 ICS_MM_Font _Installer (4.0 မွ 4.04 ဖုန္းမ်ားအတြအဆင္ေျပသည္)

MM AIo Font Changer Pro (Beta2) (2.3 မွ 4.4.2 ဖုန္းမ်ားအထိအဆင္ေျပသည္)


 MMAIO font Changer (2.3 မွ 4.3 အထိအဆင္ေျပသည္)

HUAWEI G730 FONT INSTALLER V2


 MMSD Smart Zawgyi 1.5 (4.2.2 ဖုန္းမ်ားအတြက္အဆင္ေျပသည္)

MPPG Font Tool v1.3 (2.2 မွ 4.4.4 ဖုန္းမ်ားအတြက္အဆင္ေျပသည္)

LOLLIZWAPER (5.x ဖုန္းမ်ားအတြကက္အဆင္ေျပသည္)


No comments: