(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, July 25, 2015

ကြန္ပ်ဴတာ ျပဳျပင္မွဳဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား

ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္းအသးစိတ္သိစရာ(ဦးေဇာ္လင္း).pdf
download (for) download
၏ေနာက္ကြယ္(ဦးေဇာ္လင္း).pdf
download (for) download
CPUအပူထိန္းသိမ္းျခင္း(သံလံုငယ္).pdf
download (for) download
HardDiskသန္႔ရွင္းေရး(သံလံုငယ္).pdf
download (for) download
InstallWin7.pdf
download (for) download
InstallWinVista.pdf
download (for) download
ကြန္ပ်ဴတာေရာဂါမ်ားႏွင့္ကာကြယ္ေဆး(သန္းထိုက္).pdf
download (for) download 


<<<
ကြၽန္ေတာ့္ Site မွ
မိတ္ေဆြတို ႔ႏွစ္သက္သည့္မည္သည္ ့ပို႔စ္ကိုမဆို 
 လြပ္လပ္စြာကူးယူ မွ်ေ၀ႏိ္ုင္ပါတယ္>>>
 အဆင္ေျပပါေစ

ထက္ေအာင္ေက်ာ္ (နည္းပညာ)


No comments: