(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, July 4, 2015

SONY XPERIA ZC6603 VERSION 4.4.4, 4.4.2, 4.3, 4.1.2 FIRMWARE မ်ားSONY XPERIA Z C6603 Firmware မ်ားကိုတင္ေပးခ်င္ပါတယ္...
XPERIA   Z နဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ဒီလင့္မွာ ၾကည့္ပါ....

Android 4.4.4 - firmware 10.5.1.A.0.292    download
Android 4.3    - firmware
10.4.1.B.0.101    download
Android 4.2.2 - firmware 
10.3.1.A.2.67      dowmload
Android 4.1.2 - firmware 
10.1.1.A.1.307    download


Download : (    ) MB
Solidfiles
Zippyshare
  

Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)

No comments: