(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, September 28, 2015

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး App v1 Download


 အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး App
အလုပ္အကိုင္ရွာခ်င္တဲ့ ညီကို ေမာင္ႏွမ မ်ားအတြက္ ဒီ App ေလးက ေန႔စဥ္တင္ေနတဲ့အလုပ္ရွာေဖြေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကို ၂၄ နာရီ update ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ လို႔အလုပ္မ်ားကိုလြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ လိုအပ္သူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းလုပ္ၾကပါ


No comments: