(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, September 13, 2015

မိမိဖုန္းထဲက Data & App ေတြသူမ်ားမသံုးႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ - Privacy Ace v: 1.3.5 ApkDownload
     
                         

                                    www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)
နည္းပညာ

No comments: