(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, September 27, 2015

Network အေၾကာင္းေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ေကာင္း..(Repost)


ဒါေလးကေတာ့Network အေၾကာင္းနဲ႕
ပတ္သက္ပီး စုံေစ့ေအာင္ေရးသားထားတဲ့
စာအုပ္ေလးပါ...


Image result for network photo
စာအုပ္ထဲမွာေတာ့..
* ကြန္ပ်ဴ တာ ၂ လုံးအား အလြယ္ကူဆုံး network ခ်ိတ္ဆက္နည္း။
* ကြန္ပ်ဴ တာ ၂ လုံးထက္ပိုပီး Network ခ်ိတ္ဆက္နည္း.။
* File မ်ား၊ Printer မ်ားအား network ခ်ိန္ဆက္ပီး မွ်ေ၀သုံးစြဲနည္း.။
* Network Game ကစားရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴ တာ၂လုံးအား Network ခ်ိတ္ကစားနည္္း.။
* Server ကြန္ပ်ဴ တာထည့္သြင္းပီး Network ကို အသုံးျပဳနည္း.။
* ရုံအတြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ား အားလုံးကို internet အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ခြဲေ၀ခ်ိတ္ဆက္နည္း.။
* Wireless Network ကို အသုံးျပဳပီး internet ခ်ိတ္ဆက္နည္း.။
* FTP ကုိအသုံးျပဳပီး ကုိယ့္ကြန္ပ်ဴ တာအတြင္းမွ ဖိုင္မ်ားကုိ FTP Server သို႕
   ေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ လက္ခံရယူျခင္း.။Download

  
လင့္ေသသြားသည္ျဖစ္ေစ.
pass ရွိေနလို႕ ျဖစ္ေစ..အႀကံေပးခ်င္ပါက
My FB Acc >> Min Oke Kar chat box မွ
လာေရာက္အႀကံေပးႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ.Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)
နည္းပညာ


No comments: