(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, September 28, 2015

လမ္းဖိုက္တာလူဆိုး ေနရာကေနဖိုက္တင္ကစားရမယ့္ -Street of Crime: Bad Boys APK MOD Unlimited Moneyလမ္းဖိုက္တာလူဆိုး ေနရာကေနဖိုက္တင္ကစားရမယ့္ -Street of Crime: Bad Boys APK MOD Unlimited Money ဟက္ၿပီးသား၈ိမ္းေလးပါ လမ္းသရဲ လူဆိုးေနရာကေန လမ္းမွာ ေစာက္ခ်ိဳးမေျပတဲ့ ေကာင္သမွ် ကို ဖိက္ရမယ့္ဂိမ္းေကာင္းေလးပါဗ်ာ ေအာက္မွာေဒါင္းၿပီးေဆာ့ကစားႏိုင္ပါၿပီ  (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Download Street of Crime: Bad Boys Apk Mod Unlimited Money ,New Update With Version 1.0ONCE WE RULE THE STREETS RULE THE CITY!
Its full out war in the streets of this urban jungle, violence is daily business. You as a player need to lead make a decision to fight or to run. Different gangs have been taking over your hood. It is time to fight back and step up as a leader of your own gang. As player you must protect your people from exploitation and abuse by these other gangs. Make sure your crew is the one that rule the streets. Use guns and cars to protect your crew and to take back the hood.
RESTORE POWER TO YOUR GANG
What makes this a super exciting crime simulation game is all the action that is going around in the game Fight with gang members in this gang war game on close rage, fight alone and be smart how you can take over the streets once again. These crime life gangsters have one task and that is ending and preventing that your gang will get his former glory.
IT’S TIME TO TAKE THE FIGHT TO THE STREETS AND DESTROY RIVAL GANG MEMBERS!
Command your own gangster, upgrade your weapons and destroy the rival gangs! You as a player are given a full sized hood where you can go nuts, the action in this crime simulator 3D game revolves around shooting and killing your enemies. As you progress through this game, the missions become crazier and sicker. Dive into the gang warfare and hope nothing goes sour, make sure you win back your old influences over the City
Game Features
  • Super easy to control gameplay
  • By guns, buy ammo and fight against your rivals
  • Try to control the streets from back to front, make it your neighborhood
  • Multiple cars to drive and smash through the streets
  • Earn money and buy yourselves the best guns available
  • Epic gang war fights in the streets of your own hood
Screenshot:

+


||Game:  Street of Crime: Bad Boys APK  ||
||Version: 1.0   ||
||Android : 4.0 ||
||Market: https://play.google.com/.streetofcrimebadboys   ||
||Internet: Not Required ||
||Mod:  Money   ||
APK:

 

 

Download
     
                         

                                    www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: