(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 1, 2015

COC Gmail Accout ခ်ိန္းနည္း...မိမိ အေကာင့္ကို ခိုးၿပီးဝင္ေဆာ့ေနလို႔ email ခ်ိန္းျခင္သူမ်ား  အတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္း
အတိုင္းစမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါ.ပုံႏွင့္တကြရွင္းျပထားပါတယ္ …
 
Credit to: ကုိညီညီလြင္ (ပဲခူးသား)
 
 

လင့္ေသသြားသည္ျဖစ္ေစ.
က်ေနာ္တင္ေသာ ပို႕ႏွင့္ပတ္သပ္ပီး
အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာရွိပါက
My FB Acc >> Min Oke Kar chat box မွ
လာေရာက္အႀကံေပးေစပါတယ္ခင္ဗ်ာ.Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)
နည္းပညာ

No comments: