(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 7, 2015

Dictionary For Window Phone

 
Windows Phone အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Dictionary ဆိုသည့္ app သည္ စကားလံုး ၁၅၀,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ပါမည့္ dictionary app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ connection အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ဘဲ offline အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ app တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ စကားလံုးအဓိပၸာယ္မ်ားကို English to English သာ ဘာသာျပန္ဆိုေပးမည့္ Windows Phone သံုး Mobile app တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Windows Store တြင္ download လုပ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမယ့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 8.5MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows Phone version 8.1 ႏွင့္ အထက္တြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Credit  internetjournal
သီဟထုိက္
My Facebook Account Click
(ယခုတင္ေပးေသာAppအား " ေဆြသဟာ Mobiel Sales & Service(ေျမာက္ဒဂုံ-35 မွတ္တိုင္အနီး) "တြင္အခမဲ႕လာေရာက္ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)

No comments: