(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 15, 2015

Easy Selfie Free For Window Phone

Easy Selfie Free app သည္ Windows Phone အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Selfie ႐ိုက္ကူးရာတြင္ အလြယ္တကူႏွင့္ Selfie ပံုမ်ားကို ႐ုိက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ ဖန္တီးေပးထားသည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ Countdown, Sound activated trigger အစရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ Selfie ႐ိုက္ကူးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ ဖန္တီးေပးထားသည့္ app တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ Windows Store တြင္ download လုပ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 3.53 MB ခန္႔သာ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Windows Phone version 8 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Credit  internetjournal
သီဟထိုက္
My Facebook Account Click

(ယခုတင္ေပးေသာAppအား " ေဆြသဟာ Mobiel Sales & Service(ေျမာက္ဒဂုံ-35 မွတ္တိုင္အနီး) "တြင္အခမဲ႕လာေရာက္ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)

No comments: