(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 15, 2015

Fitness for Weight Loss Pro For IOS

 
Fitness for Weight Loss Pro app သည္ Workout လုပ္လုိသည့္သူမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို Video ႏွင့္ Audio မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app တြင္ ေလ့က်င့္ခန္း ၇၄ ခုခန္႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို Level အလိုက္ျပဳလုပ္ရန္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

Fitness for Weight Loss Pro app ကို iTunes တြင္ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၃.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ iOS version 7.0 ႏွင့္ အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Credit  internetjournal
သီဟထုိက္
My Facebook Account Click

(ယခုတင္ေပးေသာAppအား " ေဆြသဟာ Mobiel Sales & Service(ေျမာက္ဒဂုံ-35 မွတ္တိုင္အနီး) "တြင္အခမဲ႕လာေရာက္ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)

No comments: