(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, October 7, 2015

Google Slides For Android

 
 
Google Slides ဆိုသည့္ app သည္ Presentation ဖိုင္မ်ားကို Android Device ေပၚတြင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္း၊ Power Point ဖိုင္မ်ားကို အဆိုပါ app ေပၚတြင္ အသံုးျပဳ ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖိုင္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ app ျဖစ္သည္။
Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Play Store တြင္ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 36.9MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Android version 4.1 ႏွင့္ အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Credit  internetjournal
သီဟထုိက္
My Facebook Account Click
(ယခုတင္ေပးေသာAppအား " ေဆြသဟာ Mobiel Sales & Service(ေျမာက္ဒဂုံ-35 မွတ္တိုင္အနီး) "တြင္အခမဲ႕လာေရာက္ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)

No comments: