(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 15, 2015

iOS 9.0.2 အား Jailbreak ျပဳလုပ္ျခင္း

iOS 9.0.2 ကို Jailbreak ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ Jailbreak tool ကို Pangu မွ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။ iPhone 4S မွ 6S , iPad mini 4,3,2,1 ႏွင့္ iPad Air 2,1 တို႔အျပင္ iPod Touch 5,6 တို႔မွာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးထားတဲ့ Jailbreak tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ jailbreak tool ကို အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ iDevice ေတြမွာ Find My iPhone နဲ႔ iCloud တုိ႔ကို disable ျပဳလုပ္ထားရပါမယ္။ Disable ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ Settings > iCloud > Find My iPhone ေနရာမွာ toggle ကို Off ျပဳလုပ္ထားရပါမယ္။


ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ Touch ID နဲ႔ Passcode ကို Disable ျပဳလုပ္ထားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ Settings > Touch ID & Passcode ကို သြားပါ။ ၿပီးသြားရင္ Turn passcode off ဆိုတာကို ႏွိပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ၿပီးရင္ Ari Plane Mode ကို ေျပာင္းေပးထားရပါမယ္။ အဆိုပါ အဆင့္ေတြအားလံုး ၿပီးဆံုးသြားၿပီဆိုရင္ http://goo.gl/hf15fO ဆိုတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကို သြားၿပီး Jailbreak tool ကို download လုပ္ယူလုိက္ပါ။ အခုထြက္ရွိတဲ့ Jailbreak ဟာ Windows Opeartings System အတြက္သာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေပး ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Jailbreak tool ကို download ျပဳလုပ္ၿပီးရင္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ Run လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီေနာက္ Jailbreak ျပဳလုပ္မယ့္ device ကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ။ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသြားရင္ Already Backup ဆိုတာကို အမွန္ျခစ္ထည့္ၿပီး Start buttonကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။Start button ကို ႏွိပ္ၿပီးရင္ Reboot ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး Airplane Mode ကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ Jailbreak လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါလိမ့္မယ္။ Jailbreak လုပ္ေဆာင္ ေနစဥ္အခ်ိန္မွာ iPhone ရဲ႕ Home Screen မွာ Pangu app ကို ဖြင့္ဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။ Pangu app ကို Run ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ Photo Library ကို အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ ေတာင္းခံပါလိမ့္မယ္။ accept ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ accept ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ Pangu ဟာ ေရွ႕ဆက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး pop-up box တက္လာတဲ့အခါမွာ ok button ကို ႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။

အထက္ပါ အဆင့္ေတြ ၿပီးသြားရင္ jailbreak ျပဳလုပ္ထားတဲ့ device ဟာ ေနာက္တစ္ခါ reboot ထပ္ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ boot ျပန္တက္လာတဲ့အခါမွာ Airplane Mode ကို disable တစ္ခါ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ၿပီး Cydia app ကို run လိုက္ရင္ Jailbreak ျပဳလုပ္တဲ့အဆင့္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: idownloadblog
Credit  internetjournal

သီဟထုိက္
My Facebook Account Click

No comments: