(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 7, 2015

"ကမ႓ာ့ပထမဦးဆံုး 5G ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာမည္ဟု SK Telecom ေၾကညာ"
လက္ရိွတြင္ ကမ႓ာ့အျမန္ဆံုး အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ 5G ဟုေခၚသည့္ ပၪၥမမ်ဳိးဆက္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို စတင္ အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရိွသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳၾကသည့္ မိုဘိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီျဖစ္ေသာ SK Telecom က ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး 5G ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း Korean Herald သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

4G LTE ေနာက္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ 5G သည္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ SK ၏ သ႐ုပ္ျပသမႈအရ ၎၏အျမန္ႏႈန္းသည္ 19.1 gigabits-per-second ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ 25 megabits-per-second ျဖင့္ အသံုးျပဳေနေသာ 4G LTE သံုးစြဲသူမ်ားထက္ အဆ ၁,၀၀၀ နီးပါး လ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ 5G အျမန္ႏႈန္းသည္ 2GB ဗီဒီယိုတစ္ခုကို တစ္စကၠန္႔အတြင္း download ျပဳလုပ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“SKT က 5G ကြန္ရက္ကို ကမ႓ာ့ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ခၽြိဳင္ဂ်င္ဆြန္က 5G Playground ဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Samsung Electroinics, Nokia, Intel အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ ေထာက္ပံ့သူ Ericsson ႏွင့္ အီလက္ထရြနစ္ကုမၸဏီ Rhode & Schwartz တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အထက္ပါ ဖြင့္ပြဲတြင္ ကြန္ရက္စမ္းသပ္မႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ စတင္ႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း SK Telecom မွ ဆိုခဲ့သည္။ စီးပြားျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြယ္ရိွသည္။

သို႔ရာတြင္ SK Telecom က 5G ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ မဟုတ္ေပ။ ေတာင္ကိုရီးယား ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ကမ႓ာ့ပထမဦးဆံုး 5G ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ရန္ ဆႏၵရိွပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ ကြန္ရက္ကို စတင္စမ္းသပ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရိွသည့္ အေမရိကန္၏ Verizon Wireless ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်၏ Telstra ကလည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ 5G ကြန္ရက္ကို စီးပြားျဖစ္ စတင္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားသည္။

Verizon ၏ အဆိုအရ 5G သည္ အေမရိကန္၏ လက္ရိွ 4G LTE ကြန္ရက္ထက္ အျမန္ႏႈန္း အဆ ၃၀ မွ ၅၀ အထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ Ericsson အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ဟန္စ္ဗက္စ္ဘာ့ခ္ကလည္း 5G သည္ Internet of Things gadget မ်ား တစ္ဟုန္ထိုး တိုးပြားလာရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET

http://internetjournal.media/news/4650
xxxxxxxxxxx

အဆင္ေျပပါေစ..

No comments: