(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 27, 2015

Icecream Image Resizer 1.32 [15.22 MB]

Window ေပၚမွာ ပံုေတြရဲ႕႕ အရြယ္အစားကို အလြယ္တကူ ခ်ံဳ႕ႏိုင္မဲ့ Software ေလးပါ။ အေကာင္းမြန္ဆံုးနဲ႔  ျမန္ဆန္ ေပါ့ပါးတဲ့ Application ေလးျဖစ္ပါသည္။


 http://galaxy3d.com/files/youtube_d.zip
 အဆင္မေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာ၊ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက Comment ျဖင့္ မွာခဲ့ႏုိင္ပါသည္။
  
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments: