(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 27, 2015

jetAudio 8.1.4 Basic [37.93 MB]

Window အတြက္ Jet Audio 8.1.4 Player ေလးပါ။ ဖုိင္ Size ကေတာ့ နည္းနည္း ႀကီးပါသည္။
အားလံုးေသာ 64bits ႏွင့္ 32bits OS မ်ားေပၚတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။


 http://galaxy3d.com/files/youtube_d.zip
 အဆင္မေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာ၊ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက Comment ျဖင့္ မွာခဲ့ႏုိင္ပါသည္။
  
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments: