(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 27, 2015

Process Hacker 2.36.0.6153 [1.93MB]

Window PC မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ Process မ်ားကို ၾကည့္ရႈ႕ေထာက္လွမ္းႏုိင္မဲ့ Application ေလးပါ။


 http://galaxy3d.com/files/youtube_d.zip
 အဆင္မေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာ၊ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက Comment ျဖင့္ မွာခဲ့ႏုိင္ပါသည္။
  
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments: