(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, December 11, 2015

Android သုံးစြဲသူ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးက ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္း ၾကာျမင့္သည့္ OS ကို အသုံးျပဳေနဆဲဟုဆို

၇၁.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ Android ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ Lollipop မတိုင္မီ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ OS ဗားရွင္းမ်ားကို အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယခုတစ္ပတ္အေစာပုိင္းက Google မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ Android ၃၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Android 4.4 KitKat ကုိ အသုံးျပဳေနလ်က္ရွိသည္။ Android ထုတ္ကုန္ ၂၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္မူ Jelly Bean ဗားရွင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။ Jelly Bean သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက update ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအရ iOS သုံးစြဲသူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာလက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ iOS 9 ကို အသုံးျပဳေနၾကသည္။ Android သုံးစြဲသူမ်ားစြာကမူ လာမည့္ ၁ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိမည့္ Android 6.0 Marshmallow ကုိ သုံးစြဲရန္ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိသည္။

Ref: BGR
Credit internetjournal
သီဟထိုက္

No comments: