(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, December 16, 2015

ညီငယ္ေတြအတြက္ ဖိုက္တင္ဂိမ္းေလး - Chain Chronicle – RPG APK v2.0.20.3 MOD MEGA MOD

ညီငယ္ေတြအတြက္ ဖိုက္တင္ဂိမ္းေလး - Chain Chronicle – RPG APK v2.0.20.3 MOD MEGA MOD ဖိုက္တင္ ဂိမ္းေလးပါ ေအာက္မွာေဒါင္းၿပီးကစားႏိုင္ပါၿပီ အဆင္ေျပပါေစ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Chain Chronicle – RPG  ,New Update With Version 2.0.20.3

Assemble and lead an army in forging your own story in this first-ever line defense role-playing game with over 5 million downloads worldwide! Thank you for your support, captains.

Master a combination of strategic and action-based gameplay as you control a captain in charge of leading a Volunteer Army in protecting Yggdra against the invading Black Army.

Screenshot:||Game: Chain Chronicle – RPG   ||
||Version:  2.0.20.3  ||
||Android : 2.3.3 ||
||Market:  https://play.google.com/.chainchronicleglobal  ||
||Internet: Required ||
||Mod:     ||

INFO:
-damage 3x - works in colosseum and against demon boss (for colosseum use skill to kill enemy - against demon boss the time will be extended to 999 seconds so you'll have all the time to kill him/her and you can help friend without show too high damage)
-enemy damage 1 hp
-gauntlet autokill
-infinite mana
-last bonus everytime active
-demon raid time extended to 999 seconds
-autokill (works in normal mission and demon raid - NO DEMON BOSS)
-enemy doesn't use skill in colosseum
-battle 2x speed now is ultra fast

APK:
UE: DOWNLOAD HERE


                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: