(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, December 15, 2015

ကာတြန္ဇာတ္ေကာင္းေလးေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ကစားရမယ့္ - Diponegoro - Tower Defense APK MOD Unlimited Money

ကာတြန္ဇာတ္ေကာင္းေလးေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ကစားရမယ့္ - Diponegoro - Tower Defense APK MOD Unlimited Money ဂိမ္းေလးပါ ကိုယ္ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားစစ္သားေတြကို ခုခံ တိုက္ခိုက္ရမယ့္ ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ ေအာက္မွာေဒါင္းၿပီးေဆာ့ကစားႏိုင္ပါၿပီ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Diponegoro - Tower Defense  ,New Update With Version 1.20

Prince Diponegoro, a national hero from Indonesia, is a prince from Yogyakarta Sultanate, eldest son of Sultan Hamengkubuwono |||. He opposed the Dutch colonial rule and have important part in the Java War (1825 - 1830).

Screenshot:
||Game:  Diponegoro - Tower Defense  ||
||Version: 1.20   ||
||Android : 3.2 ||
||Market: https://play.google.com/.diponegoro   ||
||Internet: Not Required ||
||Mod:  Unlimited Money + Lives + Food + Energy   ||


                             
                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: