(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, December 4, 2015

Foto Text For Android

 
Foto Text ဆိုသည့္ app သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ စာမ်ားေရးထိုးေပးႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app တြင္ စာေရးထိုးႏိုင္မည့္ ဒီဇိုင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး အေရာင္မ်ား ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားသည္။

Foto Text app ကို ယခင္က Play Store တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၀.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳ ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ Android version 4.0 ႏွင့္ အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။

Google Play မရွိသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

သီဟထိုက္
My Facebook

 

No comments: