(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 7, 2015

ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာႏုိင္ေသာ စမတ္ဖုန္းတစ္မ်ိဳးကို Kyocera မိတ္ဆက္

ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Kyocera သည္ ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ႏိုင္ေသာ စမတ္ဖုန္းတစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

Kyocera မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ ၎ဖုန္းကို Digno Rafre ဟုေခၚဆိုၿပီး ၎သည္ ဆပ္ျပာျမွဳပ္ရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာႏုိင္ေသာ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး စမတ္ဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Digno Rafre ကို ဂ်ပန္မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ KDDI တြင္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္၌ ေဒၚလာ ၄၆၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Wall Street Journal မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါဖုန္းကို ဆပ္ျပာခဲျဖင့္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း မျပဳသင့္ဘဲ ဆပ္ျပာျမွဳပ္ရည္ျဖင့္သာ ေဆးေၾကာသင့္ေၾကာင္း Kyocera မွ ေျပာၾကားသည္။

Digno Rafre စမတ္ဖုန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္သာ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: FoxNews
Credit internetjournal

No comments: