(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, December 11, 2015

Offline ျဖစ္ေနပင္လွ်င္ Facebook post မ်ား၌ comment ေရးသားႏိုင္မည္

 
 
နာမည္ေက်ာ္ လူမႈေရးကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ Facebook ကို သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ယခုအခါ ၎တို႔၏ ဖုန္းမ်ား offline ျဖစ္ေနပင္လွ်င္ post မ်ား၌ comment မ်ား ေရးသားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူတစ္ဦးက အင္တာနက္လိုင္းမေကာင္းသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္အခါ Facebook app ကို ဖြင့္ထားၿပီး ေပၚလာသည့္ post မ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ားသည္ offline ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ post မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို Like ႏွင့္ Share ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ၎ မိုဘိုင္း app သည္ offline ျဖစ္ေနစဥ္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို သိမ္းဆည္းေပးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူက လိုင္းမိသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရိွသည့္အခါ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို အလိုအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Offline comment ေရးသားျခင္းကို လက္ရိွတြင္ Android app ၌သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈအသစ္မ်ားကို အျခားေသာ platform မ်ားထံ မၾကာမီ ဆက္လက္ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ဟု Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: NYDailyNews
Credit internetjournal

သီဟထိုက္

No comments: