(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 7, 2015

Toshiba ၏ image sensor လုပ္ငန္းကို ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္းျဖင့္ Sony ဝယ္ယူ

Sony သည္ Toshiba ၏ image sensor လုပ္ငန္းကို ယန္း ၁၉ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္း) ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ေအာက္တိုဘာလက ေကာလာဟလအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ဝယ္ယူမႈကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ Sony မွ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Toshiba ၏ စက္႐ံု၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း Sony ထံ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စက္႐ံုသည္ image sensor မ်ားကို အဓိကထုတ္လုပ္မည့္ Sony ၏ ဌာနခြဲသစ္ျဖစ္ေသာ Sony Semicondcutor Corporation လက္ေအာက္တြင္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

Sony သည္ high-end ကင္မရာမ်ားအတြက္ sensor ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွေန႐ံုသာမက ၎၏ ကင္မရာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကလည္း စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ အားထားစရာအရာတစ္ခုအျဖစ္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။ Apple, Google ႏွင့္ Xiaomi အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕တြင္ Sony sensor မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။

Ref: TheVerge
Credit  internetjournal

သီဟထုိက္

No comments: