(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, January 12, 2016

3350+ English Grammar Practice For Android

 
အဂၤလိပ္စာ သဒၵါပိုင္း ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ အဆင့္သံုးဆင့္ခဲြ၍ ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 3350+ English Grammar Pratice app တြင္ သဒၵါပိုင္း ေလ့က်င့္လိုသူမ်ား မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ Level မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္၍ ေလ့က်င့္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။

အဆိုပါ app ကို Play Store တြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 2.1 MB ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Android version 2.2 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ယခုတင္ေပးထားေသာ App အား(ေျမာက္ဒဂုံ၃၅မွတ္တိုင္အနီး " ေဆြသဟာ" ဖုန္းဆိုင္တြင္လည္း အခမဲ႕ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)
credit  internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

No comments: