(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, January 25, 2016

App of the day For Android

 
Price : Free
Android OS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ရသည့္ app မ်ားကို အခမဲ့ေပးသည့္အခါ ေဖာ္ျပေပးမည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ App of the day app သည္ ေန႔စဥ္ app တစ္ခုကိုသာ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ရသည့္ app မ်ားကို အခမဲ့ ေပးသည့္ေန႔တြင္ download ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ မိမိ download ျပဳလုပ္ထားသည့္ app မ်ားကို မွတ္သားေပးထားၿပီး ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ ေခၽြတာၿပီးသည္ဆိုသည္ကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Play Store တြင္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 9.3 MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Android version 2.3.3 ႏွင့္ အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

 credit to internetjournal
ယခုတင္ေပးထားေသာ App အား(ေျမာက္ဒဂုံ၃၅မွတ္တိုင္အနီး " ေဆြသဟာ" ဖုန္းဆိုင္တြင္လည္း အခမဲ႕ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)

No comments: