(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, January 11, 2016

ေျခာက္လအတြင္း Apple Music ကို အခေပးသံုးစြဲသူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရိွလာ

iOS, Mac, PC, Android ႏွင့္ Apple TV ေပၚမွ Apple Music ကို အခေပးသံုးစြဲသူဦးေရသည္ ေျခာက္လအတြင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္ရိွလာေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ဘက္ Spotify သည္ ၎စံခ်ိန္ကို ရရိွရန္အတြက္ ၆ ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း Financial Times မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္က ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ထံ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ Apple Music သည္ Spofity ၏ေနာက္ ကမ႓ာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး အြန္လိုင္းသီခ်င္းဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ Apple ၏ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးမျပဳႏိုင္မီတြင္ Spotify ကို အခေပးသံုးစြဲသူမွာ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

Spotify သည္ အြန္လိုင္းသီခ်င္းေစ်းကြက္သို႔ အေစာပိုင္းကတည္းက ဝင္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၎၏ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဥေရာပ၌ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈသည္ နာမည္ေက်ာ္ သီခ်င္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈၾကန္႔ၾကာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမတိုင္မီအထိ အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ Spotify ကို ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႔သို႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ Apple Music ႏွင့္ မတူသည္မွာ Spotify က desktop ႏွင့္ မိုဘိုင္းအတြက္ ေၾကာ္ျငာမပါဝင္ဘဲ feature မ်ားကန္႔သတ္ထားေသာ ဗားရွင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ေတးဂီတလုပ္ငန္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူ မာ့ခ္မူလီဂန္၏ ၿပီးခဲ့သည့္လ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ Apple Music ကို အခေပးသံုးစြဲသူဦးေရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၈ သန္းအထိ ရိွလာမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္တြင္မူ သန္း ၂၀ အထိ ရိွလာမည္ဟု သိရသည္။ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္အရ Apple Music ကို အခေပးသံုးစြဲသူဦးေရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Spotify ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားဖြယ္ရိွသည္။

Apple ကမူ Apple Music အခေပးသံုးစြဲသူဦးေရ သန္း ၁၀၀ အထိ ရိွလာရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: MacRumors
Credit to  internetjournal
သီဟထိုိက္
www.thihahtike.com

No comments: