(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, January 12, 2016

Daily Scheduler For Iphone/Ipad

ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို မေမ့ေလ်ာ့ေစရန္အတြက္ မွတ္သားထားႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ အခ်ိန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္သားေပးၿပီး ၾကည့္႐ႈသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္ စက္ဝုိင္းပံုစံျဖင့္ Schedule မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ app ကို iTunes တြင္ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၂.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ iOS version 6.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
ယခုတင္ေပးထားေသာ App အား(ေျမာက္ဒဂုံ၃၅မွတ္တိုင္အနီး " ေဆြသဟာ" ဖုန္းဆိုင္တြင္လည္း အခမဲ႕ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)
Credit  internetjournal
သီဟထိုက္

No comments: