(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, January 11, 2016

English Listening and Speaking For Android

 
အဂၤလိပ္စာကို ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ နားေထာင္စြမ္းရည္ႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္မ်ားကို မိုဘုိင္းေပၚမွ ေလ့လာႏိုင္မည့္ Android app အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ English Listening and Speaking app တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသံပိုင္းကို နားေထာင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္၍ နားေထာင္ရမည္ျဖစ္ကာ စကားေျပာပိုင္းကို ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ Short Story မ်ားကို Offline အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Download ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Play Store တြင္ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 2.7 MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Android version 2.3 ႏွင့္ အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

 Credit internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com
 
ယခုတင္ေပးထားေသာ App အား(ေျမာက္ဒဂုံ၃၅မွတ္တိုင္အနီး " ေဆြသဟာ" ဖုန္းဆိုင္တြင္လည္း အခမဲ႕ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ)

No comments: