(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, January 15, 2016

iTools English version 3.3.0.3 ေလးပါ [15.62 MB]

ကၽြန္ေတာ္ Post မတင္တာလည္း ၾကာသြားၿပီဗ်ာ။ အခု Chat Box ကေနေတာင္းလာတဲ့အတြက္ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။ iTools English Version ကို Latest ေလးပါ။ လိုအပ္သူမ်ားေအာက္တြင္ေဒါင္းယူႏုိင္ပါသည္။


 http://galaxy3d.com/files/youtube_d.zip
 အဆင္မေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာ၊ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက Comment ျဖင့္ မွာခဲ့ႏုိင္ပါသည္။
  
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။No comments: