(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, January 12, 2016

iTunes media ဆာဗာထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ Intel ၏ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ Compute Stick

Intel သည္မူရင္း Compute Stick ကိုမိတ္ဆက္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဝန္ iTunes media ဆာဗာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းၫႊန္ပါဝင္ေသာ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ Compute Stick ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ Compute Stick သည္ကန္ေဒၚလာ ၁၅၉မွ ၄၉၉ အထိက်သင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားစြာ ပါဝင္လာသည္။

၎၏အရြယ္အစားမွာ ပီေကထုပ္အရြယ္သာရွိၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးကဲ့သုိ႔ သုံးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သလို USB port ၂ ခုထည့္သြင္းထားၿပီး ႀကိဳးမဲ့ hardware သစ္တစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ Intel သည္ Atom Core M3 ႏွင့္ Core M5
ဗားရွင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ကန္ေဒၚလာ ၁၅၉တန္ quad-core Atom ဗားရွင္း Compute Stick သည္ iTunes media ဆာဗာအျဖစ္ ေကာင္းစြာ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Compute Stick ၏အရြယ္မွာ အက်ယ ္၁.၅ လက္မ၊ အရွည္ ၄.၄၅ လက္မ၊ အထူ ၀.၄၇ လက္မရွိသည္။ ၎သည္ iTunes အပါအဝင္ သာမန္ Windows app ၁၀ ခုကို အသုံးျပဳရန္ စြမ္းအင္လုံေလာက္သည္။ HDMI 1.4b ထည့္သြင္းထားေသာ connector ေၾကာင့္ မည္သည့္ HDTV ကိုမဆို တုိက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ HDTV တြင္ external storage ထုတ္ကုန္ႏွင့္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ mouse ႏွင့္ keyboard တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ USB ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ feature မ်ားလည္း ပါဝင္ေသာေၾကာင္း သုံးစြဲရ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္သည္။

Compute Stick ဗားရွင္းသစ္တြင္ USB 3.0 ႏွင့္ USB 2.0 တစ္ခုစီ ပါဝင္သလို dual-band 802.11ac Wi-Fi ေထာက္ပံ့မႈတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ RAM 2GB ႏွင့္ 32GB on-board memory, storage 128GB အထိ တိုးခ်ဲ႕အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ SDXC ကတ္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ Compute Stick တြင္ပါဝင္ေသာ Atom ပ႐ိုဆက္ဆာကို Cherry Trail အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ Compute Stick သည္ ပထမဆုံး ေမာ္ဒယ္ထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ ျမင့္မားမည္ ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ Intel Core M3 (ကန္ေဒၚလာ ၃၉၉) သုိ႔မဟုတ္ Core M5 ($499) ပ႐ိုဆက္ဆာ ပါဝင္ေသာ ဗားရွင္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ဗားရွင္းတြင္ Bluetooth 4.0 အစား Bluetooth 4.2 ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: 9to5Mac
Credit  internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

No comments: