(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, January 6, 2016

ကြန္ပ်ဴ တာ နဲ႔ laptop ေတြမွာ စာအုပ္ဖိုင္ေတြ ဖတ္ရႈႏိုင္တဲ့ - Adobe Flash Player 20.0.0.270 (ActiveX)

                             
                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: