(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, January 25, 2016

Steam Mobile For iphone/pad

 
Price : Free

Steam ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဂိမ္းကစားၾကသူမ်ားအတြက္ ျပင္ပသို႔ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ Steam မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ Steam မွ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားကို အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္သာမက သက္ဆိုင္ရာ ဂိမ္းအတြက္ မိမိတြင္ရွိသည့္ Item မ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ iTunes တြင္ အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 11 MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS version 6.1 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းသံုးစဲြႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။


credit to internetjournal

ယခုတင္ေပးထားေသာ App အား(ေျမာက္ဒဂုံ၃၅မွတ္တိုင္အနီး " ေဆြသ

No comments: