(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, February 2, 2016

ပင္လယ္ျပင္မွာ Battle ship တိုက္ခိုက္ရမယ့္ဂိမ္းေကာင္းေလး - Atlantic Fleet v1.11 Apk


        
Instructions:
  • Install Apk
  • Copy ‘com.killerfishgames.atlanticfleet’ Folder to sdcard/Android/obb
  • Launch the Game
apk download
Download  Retail (APK + OBB) | Mod (APK + OBB)

                    
                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: