(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, February 12, 2016

အေမရိကတိုက္မွာ စက္ရုပ္ေပါင္း ၂သိန္း၆ေသာင္းခန္႔ အလုပ္လုပ္ေနၾက

http://www.myanmarmobileapp.com/wp-content/uploads/2016/02/robot.jpg

 
 
 
အေမရိကန္တုိက္မွာ စက္ရုပ္ေပါင္း ၂သိန္း၆ေသာင္း အလုပ္လုပ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ အဆင့္ ၃ မွာပါ။ တရုတ္ျပည္နဲ႔ ဂ်ပန္က စက္ရုပ္ အသံုးျပဳမွုမွာ နံပါတ္ ၁ နဲ႔ နံပါတ္ ၂ ျဖစ္ျပီး ေျမာက္အေမရိကတုိက္က တတိယ လိုက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 
ယမန္ႏွစ္က ဆုိရင္ ေျမာက္အေမရိကမွာ စက္ရုပ္ေပါင္း ၃ေသာင္း၁ေထာင္ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရျပီး ယင္းရဲ႕ ေငြေၾကးတန္ဖုိးဟာ အေရိကန္ေဒၚလာ၁.၈ ဘီလ်ံ ရွိပါတယ္။ စက္ရုပ္အစားထုိးမွုေၾကာင့္ လူသားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ နည္းသြားမွာလား ဆုိျပီးေတာ့ စုိးရိမ္မွုမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ စက္ရုပ္မ်ား ခန္႔အပ္ထားမွုဟာ တကယ္တန္းေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းကို ပိုမို တုိးတက္ေစေၾကာင္းေတာင္ ျပန္လည္ေထာက္ျပခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဥပမာ စက္ရုပ္ တီထြင္ဖန္တီးတဲ့ လုပ္ငန္းမွာ လိုအပ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ လုပ္သား အလႊာေပါင္းစံုတို႔ လိုအပ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
ယခု အခါ စက္ရဳုပ္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာသာ အသံုးျပဳေတာ့တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အီလက္ထေရာနစ္နဲ႔ ဆီမီးကြန္ဒါတ္တာ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးတဲ့ စက္ရုပ္ေတြမွာပါ အသံုးျပဳမွု မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: dailymail
ေဆြသဟာ(Mobile Sales&Service)

No comments: