(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, February 2, 2016

စတုတၳေျမာက္ေအာ္ပေရတာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ပကုမၸဏီ ၇ ခုကို ေရြးခ်ယ္


မန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္မည့္ စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ပကုမၸဏီ ၇ ခုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကုမၸဏီ ၇ ခုထဲမွ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေနာက္ဆံုး အၿပီးသတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

“ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲေလာက္ အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ ျပည္ပကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိေရြးခ်ယ္ထားေသာကုမၸဏီ ၇ ခုတြင္ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံတို႔ မွ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

 credit internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com 

No comments: