(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, February 29, 2016

Spectrum Monitoring System (SMS) ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူSpectrum Monitoring System (SMS) ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
“ေအာ္ပေရတာေတြ Spectrum အသံုးျပဳတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆညနအေနနဲ႔  ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ေခၚယူတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ တင္ဒါေခၚယူျခင္း အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္၊ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား၊ Spectrum Monitoring System (SMS) ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.mcit.gov.mm တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။
တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘ႑ာေငြ ရရွိထားၿပီးျဖစ္၍ ယင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္  တစ္ႏွစ္အတြင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၾကာင္း၊ Spectrum Monitoring Subsystem တြင္ Control Stations ႏွင့္ Monitoring Software မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ Fixed Monitoring Stations (FMS) ကိုရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးအပါအ၀င္ အဓိကက် ေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းအရ သိရသည္။
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ၍ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ တင္ဒါဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

Credit MMAS 
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

No comments: